ეთნოკულტურული მრავალფეროვნება და
ინტერკულტურული კომუნიკაცია საქართველოში


მნიშვნელოვანი თარიღები

მნიშვნელოვანი თარიღები:

რეგისტრაცია – 15 ივლისი – 5 სექტემბერი , 2019;

მიღებული თეზისების რეცენზირება – 5- 20 სექტემბერი, 2019;

ინფორმაციას მონაწილეობის შესახებ მიიღებთ 2019 წლის  5 ოქტომბრამდე;

მოხსენების სრული ტექსტის გამოგზავნის ბოლო ვადა – 15 ოქტომბერი, 2019;

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ დაგვიანებით გამოგზავნილი თეზისები არ განიხილება.