ეთნოკულტურული მრავალფეროვნება და
ინტერკულტურული კომუნიკაცია საქართველოში


სამეცნიერო კომიტეტი

 

 • ქეთევან ხუციშვილი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ
 • მირიან ხოსიტაშვილი, ეთნოლოგიის დოქტორი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორის მოადგილე.
 • როზეტა გუჯეჯიანი, ისტორიის დოქტორი, თსუ
 • თეა წითლანაძე, ისტორიის დოქტორი, თსუ
 • ფრანცუაზა კომპანიენი, ამსტერდამის თავისუფალი უნივერსიტეტი, ანთროპოლოგიის დოქტორი
 • სუზანე ფელინგსი, ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტი, ანთროპოლოგიის დოქტორი
 • ფაჰრიე ბაირამი, ფამუკალეს უნივერსიტეტის პროფესორი, დოქტორი

  საორგანიზაციო კომიტეტი 
 • რუსუდან ასათიანი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი, ეროვნული ბიბლიოთეკის სამეცნიერო მეთოდური საბჭოს წევრი
 • გიორგი ჩუბინიძე, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიის სპეციალობით. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომელი.
 • ელისო ჭელიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი.