ეთნოკულტურული მრავალფეროვნება და
ინტერკულტურული კომუნიკაცია საქართველოში


კონფერენციის ჩატარების ადგილი და დრო

კონფერენცია გაიმართება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში და საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში.

 

24 ოქტომბერი 10:30-18:00

მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ.  N 1, თსუ I კორპუსი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის დარბაზი (N 107) I სართული,

25 ოქტომბერი, 10:00-17:00

მისამართი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ლადო გუდიაშვილის ქ. 7