ეთნოკულტურული მრავალფეროვნება და
ინტერკულტურული კომუნიკაცია საქართველოში


კონტაქტი
  • ვებ გვერდის მისამართი: ecdic.tsu.ge
  • ელ-ფოსტა: ecdic@tsu.ge
  • ტელეფონი: (+995) 577 43 64 78